Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem č. 513/1991 Sb. nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu.

Předseda představenstva: Ing. Jaroslav Pavlíček
Místopředseda představenstva: JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D.

Další informace o družstvu naleznete na www.justice.cz