Historie COOP

První družstevní prodejna ve Velkém Meziříčí byla otevřena před 2. světovou válkou a patřila družstvu Včela Brno.

1. ledna 1953 vzniklo samostatné okresní družstvo pod názvem Jednota, okresní lidové spotřební družstvo Velké Meziříčí. V té době mělo 159 zaměstnanců a vlastnilo prodejny s koloniálním zbožím, zeleninou, mlékem a mléčnými výrobky, masem a uzeninami, pekárenským sortimentem, obuví, papírenským zbožím, tabákovými výrobky, hračkami a textilem, dále 9 hostinců, 2 cukrářské a 6 pekařských výroben a 1 pobočný velkoobchodní sklad.

V 50. letech došlo k odloučení velkoobchodní činnosti, která byla do aktivit družstva znovu začleněna až v roce 1968.

1. července 1960 došlo v rámci uzemní reorganizace ke sloučení bývalých okresů Žďár, Bystřice, Velké Meziříčí a části dalších okolních okresů do nového celku – okresu Žďár nad Sázavou. Tentýž proces proběhl i mezi družstvy Jednota, LSD Žďár nad Sázavou, Jednota, LSD Velké Meziříčí, Jednota, LSD Bystřice nad Pernštejnem a Jednota, LSD Žďár nad Sázavou se sídlem ve Velkém Meziříčí (později nazvána podle svého sídla Jednota SD Velké Meziříčí)

V té době Jednota, SD Velké Meziříčí, působící v jednom z okresů ČR, které jsou svou rozlohou největší, přímo řídí 124 prodejen, rozdělených podle dosavadního maloobchodního obratu do skupin A, B, C a ostatní.

Ve Žďáru nad Sázavou provozuje velkoobchodní sklad a prodejnu Cash – Diskont a prodejnu 581 Vysočany.

Stěžejní činností družstva je prodej potravinářského sortimentu, základního drogistické zboží a v neposlední řadě i prodej průmyslového zboží, který se v porovnání s předchozími obdobími mírně zvýšil. Pozornost se zaměřuje především na čerstvost zboží, četnost rozvozů, získávání bonusů od dodavatelů, výhodný nákup prostřednictvím COOP Morava a centrální řízení cenové politiky. Celkově se SD orientuje na silné partnery a seriozní partnery.

1997 byla ustanovena komerční rada družstva (přímo podřízená předsedovi SD), kterou tvoří širší tým odborníků, jenž vybírá optimální dodavatele zboží do sítě družstva. Kromě základních atributů efektivní spolupráce rada přihlíží rovněž k tomu, zda dodavatel poskytuje množstevní bonusy a slevy, pořádá komerční akce a zajišťuje propagační materiály, poskytuje servis pro prodejny apod. Vydává se katalog přímých dodávek, který se aktualizuje ročně a prodejny tak mají přehled o tom, který dodavatel je zásobuje. Podařilo se alespoň částečně provést rajonizaci dodavatelů, což do určité míry usnadnilo práci vedoucím prodejen. Družstvo se zaměřuje na snižování okruhu dodavatelů postupně tak, aby se nenarušilo zásobování.

Oblibu u zákazníků si získaly privátní značky, jichž velkoobchod Žďár nad Sázavou nabízí v průměru 90 a jsou k dostání ve všech prodejnách. Značnou pozornost Jednota věnuje propagaci – mezi největší akce každoročně patří Trhy Vysočiny, které se těší velké oblibě. Mezi další komerční akce patří nákupy potravin a průmyslového zboží pro vybrané prodejny. V těch největších se pořádají ochutnávky vybraných potravinářských výrobků. Na podporu prodeje pořádá velkomeziříčská jednota rovněž vlastní propagační akce doplněné těmi, které organizuje COOP Morava. V součinnosti s touto nákupnou distribuuje i vlastní letáky do prodejen, domácností, příp. významnějších podniků a společností. Mezi vyhledávané akce, pořádané Jednotou, patří oslavy Dne dětí a Mikulášská nadílka.

COOP družstvo Velké Meziříčí zásobuje převážně prodejny na venkově, proto zabezpečuje i nákup a rozvoz stále žádaného chovného materiálu. Výkup zahrádkářských produktů pro ztrátovost zatím přerušila.

V současné době COOP družstvo Velké Meziříčí provozuje 108 prodejních jednotek.