Kontrolní komise

Kontrolní komise je oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Dále se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva.

Předsedkyně kotrolní komise: Drdla František
Místopředseda kontrolní komise: Hanáková Marie

Další informace o družstvu naleznete na www.justice.cz