Provozní oddělení

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Klepač Jaroslav
vedoucí obchodních jednotek
Nejedlá Dana
inspektorka
Sochorová Zdeňka
inspektorka
Bc. Pólová Lucie
inspektorka