Ekonomické oddělení

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Ing. Stupková Zdeňka
náměstkyně skupiny ekonomické a personální
Doležalová Věra
oddělení mzdové a personální
Hanáková Marie
oddělení všeobecné účtárny
Robotková Iva
oddělení provozní účtárny