Zyliss
Slide chleba
  • široká nabídka regionálních potravin
  • kvalitní výrobky českých výrobců
  • osobní přístup k zákazníkům
Jsme českým řetězcem potravin
Sýry
  • široká nabídka regionálních potravin
  • kvalitní výrobky českých výrobců
  • osobní přístup k zákazníkům
Jsme českým řetězcem potravin
Zelenina
  • široká nabídka regionálních potravin
  • kvalitní výrobky českých výrobců
  • osobní přístup k zákazníkům
Jsme českým řetězcem potravin
PPL ParcelShop

Výročí COOP

Velká letní soutěž

Leták k_60-tému_výročí_druhy_letak_2_1 VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ

Oslavte s námi společných 60 let.

 

Nakupte nejméně za 600 Kč, vhoďte účtenku se svými kontaktními údaji do soutěžní krabičky, a VYHRAJTE!

1. místo: Dárková poukázka v hodnotě 10.000 Kč na nákup v internetovém obchodě www.mall.cz nebo na nákup zboží v jakékoliv naší prodejně COOP.

2 - 3. místo: Dárková poukázka v hodnotě 10.000 Kč na nákup zboží v jakékoliv naší prodejně COOP.

** Pro prvních 1.000 soutěžících je připraven malý dárek**

 pdfPravidla_Soutěže.pdf

Děkujeme za sponzorské dary 

logo opraveno

COOP Velké Meziříčí letos slaví 60. výročí

16708368 1440732379293752_2569493637458229555_n

 Letošní rok je pro COOP družstvo Velké Meziříčí významný nejen z hlediska ekonomického a obchodního, ale také z hlediska historického. Připomínáme si totiž 60. jubileum vzniku spotřebního družstevnictví v našem regionu. Navíc spotřební družstevnictví v českých zemích slaví v letošním roce 170 let svého trvání.

 První družstevní prodejna ve Velkém Meziříčí byla otevřena před 2.světovou válkou a patřila družstvu Včela Brno.

 

 1.ledna 1953 vzniklo samostatné okresní družstvo pod názvem Jednota, okresní lidové spotřební družstvo Velké Meziříčí. V té době mělo 159 zaměstnanců a vlastnilo prodejny s koloniálním zbožím, zeleninou, mlékem a mléčnými výrobky, masem a uzeninami, pekárenským sortimentem, obuví, papírenským zbožím, tabákovými výrobky, hračkami a textilem, dále 9 hostinců, 2 cukrářské a 6 pekařských výroben a 1 pobočný velkoobchodní sklad.

V 50. letech došlo k odloučení velkoobchodní činnosti, která byla do aktivit družstva znovu začleněna až v roce 1968.

1.července 1960 došlo v rámci uzemní reorganizace ke sloučení bývalých okresů Žďár, Bystřice, Velké Meziříčí a části dalších okolních okresů do nového celku – okresu Žďár nad Sázavou. Tentýž proces proběhl i mezi družstvy Jednota, LSD Žďár nad Sázavou, Jednota, LSD Velké Meziříčí, Jednota, LSD Bystřice nad Pernštejnem a Jednota, LSD Žďár nad Sázavou se sídlem ve Velkém Meziříčí (později nazvána podle svého sídla Jednota SD Velké Meziříčí)

V té době Jednota, SD Velké Meziříčí, působící v jednom z okresů ČR, které jsou svou rozlohou největší, přímo řídí 124 prodejen, rozdělených podle dosavadního maloobchodního obratu do skupin A, B, C a ostatní.

Ve Žďáru nad Sázavou provozuje velkoobchodní sklad a prodejnu Cash – Diskont a prodejnu 581 Vysočany.

Stěžejní činností družstva je prodej potravinářského sortimentu, základního drogistické zboží a v neposlední řadě i prodej průmyslového zboží, který se v porovnání s předchozími obdobími mírně zvýšil. Pozornost se zaměřuje především na čerstvost zboží, četnost rozvozů, získávání bonusů od dodavatelů, výhodný nákup prostřednictvím COOP Morava a centrální řízení cenové politiky. Celkově se SD orientuje na silné partnery a seriozní partnery.

1997 byla ustanovena komerční rada družstva (přímo podřízená předsedovi SD), kterou tvoří širší tým odborníků, jenž vybírá optimální dodavatele zboží do sítě družstva. Kromě základních atributů efektivní spolupráce rada přihlíží rovněž k tomu, zda dodavatel poskytuje množstevní bonusy a slevy, pořádá komerční akce a zajišťuje propagační materiály, poskytuje servis pro prodejny apod. Vydává se katalog přímých dodávek, který se aktualizuje ročně a prodejny tak mají přehled o tom, který dodavatel je zásobuje. Podařilo se alespoň částečně provést rajonizaci dodavatelů, což do určité míry usnadnilo práci vedoucím prodejen. Družstvo se zaměřuje na snižování okruhu dodavatelů postupně tak, aby se nenarušilo zásobování.

Oblibu u zákazníků si získaly privátní značky, jichž velkoobchod Žďár nad Sázavou nabízí v průměru 90 a jsou k dostání ve všech prodejnách. Značnou pozornost Jednota věnuje propagaci – mezi největší akce každoročně patří Trhy Vysočiny, které se těší velké oblibě. Mezi další komerční akce patří nákupy potravin a průmyslového zboží pro vybrané prodejny. V těch největších se pořádají ochutnávky vybraných potravinářských výrobků. Na podporu prodeje pořádá velkomezeříčská jednota rovněž vlastní propagační akce doplněné těmi, které organizuje COOP Morava. V součinnosti s touto nákupnou distribuuje i vlastní letáky do prodejen, domácností, příp. významnějších podniků a společností. Mezi vyhledávané akce, pořádané Jednotou, patří oslavy Dne dětí a Mikulášská nadílka.

COOP družstvo Velké Meziříčí zásobuje převážně prodejny na venkově, proto zabezpečuje i nákup a rozvoz stále žádaného chovného materiálu. Výkup zahrádkářských produktů pro ztrátovost zatím

V současné době COOP družstvo Velké meziříčí provozuje 118 prodejních jednotek.

Pár fotografií z dob minulých:  

17 let 1Budova prodejny a bufet Stavba budovy

 

 

 

170 let skupiny COOP

170 let_výročíSpotřební družstva České republiky vystupující pod označením COOP, slaví v roce 2017 již 170 let od založení prvního moderního družstva na našem území v roce 1847. Jsou tak nejstarším trvale působícím prodejcem potravin s dlouhodobým důrazem na regionální produkty a výrobce. Za dobu své existence se vyrovnávala se světovými válkami, krizemi státního hospodářství socialistickým řízením.

Tradice českých družstev se odvíjí od roku 1847, kdy byl v Praze založen "Pražský potravní a spořitelní spolek". O činnosti tohoto prvního družstva na území současné České republiky nemáme mnoho dochovaných informací. Je známo, že Pražský potravní a spořitelní spolek byl, jak ostatně i vyplývá z jeho názvu, osobitým družstvem s víceúčelovou činností. Členové si v družstvu ukládali svoje úspory a za takto vzniklý kapitál bylo nakupováno zboží běžné denní potřeby. Členskou základnu tvořili převážně dělníci a drobní řemeslníci.

V dalších obdobích tvořila jistotu spravedlivých cen v poválečných dobách i během hospodářských krizí. Přesto často sklízela kritiku. Jak píše J. Moravec v roce 1936: „Dokud bylo družstevnictví pouhou teorií, dokud zde byla pouze družstva malá a slabá, bylo na ně nepřátelskými kruhy pohlíženo jako na neškodnou hračku, s kterou si sociálně slabí spotřebitelé budou hráti a nikam to s ní nepřivedou. To byl ovšem omyl a po (pozn. První světové) válce zde najednou bylo družstevní hnutí, z malých počátků vrostlé, ale dobře organisované a plné života." Velice důležitá byla činnost nákupní centrály VDP, která produkovala velké množství privátních výrobků pouze pro družstva. Zajímavostí je, že již v roce 1930 existovaly privátní výrobky nesoucí název COOP, nebo Cooperator.

Příkladem pohnuté historie družstev je osoba Emila Lustiga:

Lustig Emil, 28. 6. 1883 Plaňany u Kolína – 17. 1. 1962 Stockholm. Byl hospodářský manažer a činitel družstevního hnutí. Po absolvování obchodní školy pracoval jako úředník v che­mickém průmyslu. Od 1905 organizoval české družstevnictví. 1908 byl spoluzakladatel a poté dlouholetý předseda Ústředního svazu konzumních, výrobních a hos­podářských družstev, 1911–38 ústřední ředitel Velkonákupní společnosti konzumních druž­stev v Praze a člen výkonného výboru Mezinárodního svazu družstev v Londýně. Významně se podílel na rozvoji družstevního hnutí v meziválečném Československu. 1939 odešel před nacistickou perzekucí do Švédska, kde se stal zaměstnancem švédské družstevní centrály, 1940–45 spolupracoval s čs. exilovou vládou v Londýně. 1945 se vrátil do vlasti, ale komu­nisté mu znemožnili pokračovat v práci v čs. družstevním hnutí. Po únorovém převratu 1948 emigroval opět do Švédska a 1949–59 pracoval v ústředí švédských družstev.

Následný vývoj v 50. letech 20. století přinesl všeobecně hrubé porušování zákonnosti a deformace, které hluboce zasáhly do činnosti družstev. Reorganizace podle "scénáře" vypracovaného na ÚV KSČ v roce 1952 směřovala k přeměně družstevních organizací na výkonné orgány pro plnění státem direktivně ukládaných úkolů. Družstva byla systematicky zbavována podnikatelské iniciativy a účelově zneužívána. Po roce 1989 došlo k postupnému narovnávání majetkových poměrů a družstva se musela vypořádávat s nastupující zahraniční konkurencí, která stavěla moderní prodejny, zatímco družstva musela udržovat velké množství starších prodejen. Ironií tak je, že za socialismu se stát díval na družstva coby kapitalistický přežitek a nyní jej považuje za přežitek socialistický.

V současnosti jsou družstva známá především podporou regionů, kde působí a prodejem regionálních výrobků. Soustředí se v nich na menší producenty a kvalitu. Prodejny jsou postupně přestavovány, aby nabízeli co největší komfort pro zákazníky. Unikátní jsou například nízkoenergetické modulární prodejny, nebo čerpací stanice. Jsou zde také zaváděny doprovodné služby pro zajištění co největšího komfortu místních obyvatel. Jde například o finanční služby tipu platba složenek, bezkontaktní platební terminály, dobíjení kreditů, nebo výběr hotovosti CASH-BACK. Z dalších aktivit se rozvíjí spolupráce s Českou poštou, farmářské trhy a řada dalších aktivit. Oblíbené jsou i privátní značky COOP do kterých patří již přes 600 výrobků ve třech cenových řadách. 

Potraviny