Berndes
Slide chleba
  • široká nabídka regionálních potravin
  • kvalitní výrobky českých výrobců
  • osobní přístup k zákazníkům
Jsme českým řetězcem potravin
Sýry
  • široká nabídka regionálních potravin
  • kvalitní výrobky českých výrobců
  • osobní přístup k zákazníkům
Jsme českým řetězcem potravin
Zelenina
  • široká nabídka regionálních potravin
  • kvalitní výrobky českých výrobců
  • osobní přístup k zákazníkům
Jsme českým řetězcem potravin
PPL ParcelShop

Aktuality

COOP Velké Meziříčí letos slaví 60. výročí

170 letLetošní rok je pro COOP družstvo Velké Meziříčí významný nejen z hlediska ekonomického a obchodního, ale také z hlediska historického. Připomínáme si totiž 60. jubileum vzniku spotřebního družstevnictví v našem regionu. Navíc spotřební družstevnictví v českých zemích slaví v letošním roce 170 let svého trvání.

První družstevní prodejna ve Velkém Meziříčí byla otevřena před 2.světovou válkou a patřila družstvu Včela Brno.

1.ledna 1953 vzniklo samostatné okresní družstvo pod názvem Jednota, okresní lidové spotřební družstvo Velké Meziříčí. V té době mělo 159 zaměstnanců a vlastnilo prodejny s koloniálním zbožím, zeleninou, mlékem a mléčnými výrobky, masem a uzeninami, pekárenským sortimentem, obuví, papírenským zbožím, tabákovými výrobky, hračkami a textilem, dále 9 hostinců, 2 cukrářské a 6 pekařských výroben a 1 pobočný velkoobchodní sklad.

V 50. letech došlo k odloučení velkoobchodní činnosti, která byla do aktivit družstva znovu začleněna až v roce 1968.

1.července 1960 došlo v rámci uzemní reorganizace ke sloučení bývalých okresů Žďár, Bystřice, Velké Meziříčí a části dalších okolních okresů do nového celku – okresu Žďár nad Sázavou. Tentýž proces proběhl i mezi družstvy Jednota, LSD Žďár nad Sázavou, Jednota, LSD Velké Meziříčí, Jednota, LSD Bystřice nad Pernštejnem a Jednota, LSD Žďár nad Sázavou se sídlem ve Velkém Meziříčí (později nazvána podle svého sídla Jednota SD Velké Meziříčí)

V té době Jednota, SD Velké Meziříčí, působící v jednom z okresů ČR, které jsou svou rozlohou největší, přímo řídí 124 prodejen, rozdělených podle dosavadního maloobchodního obratu do skupin A, B, C a ostatní.

Ve Žďáru nad Sázavou provozuje velkoobchodní sklad a prodejnu Cash – Diskont a prodejnu 581 Vysočany.

Stěžejní činností družstva je prodej potravinářského sortimentu, základního drogistické zboží a v neposlední řadě i prodej průmyslového zboží, který se v porovnání s předchozími obdobími mírně zvýšil. Pozornost se zaměřuje především na čerstvost zboží, četnost rozvozů, získávání bonusů od dodavatelů, výhodný nákup prostřednictvím COOP Morava a centrální řízení cenové politiky. Celkově se SD orientuje na silné partnery a seriozní partnery.

1997 byla ustanovena komerční rada družstva (přímo podřízená předsedovi SD), kterou tvoří širší tým odborníků, jenž vybírá optimální dodavatele zboží do sítě družstva. Kromě základních atributů efektivní spolupráce rada přihlíží rovněž k tomu, zda dodavatel poskytuje množstevní bonusy a slevy, pořádá komerční akce a zajišťuje propagační materiály, poskytuje servis pro prodejny apod. Vydává se katalog přímých dodávek, který se aktualizuje ročně a prodejny tak mají přehled o tom, který dodavatel je zásobuje. Podařilo se alespoň částečně provést rajonizaci dodavatelů, což do určité míry usnadnilo práci vedoucím prodejen. Družstvo se zaměřuje na snižování okruhu dodavatelů postupně tak, aby se nenarušilo zásobování.

Oblibu u zákazníků si získaly privátní značky, jichž velkoobchod Žďár nad Sázavou nabízí v průměru 90 a jsou k dostání ve všech prodejnách. Značnou pozornost Jednota věnuje propagaci – mezi největší akce každoročně patří Trhy Vysočiny, které se těší velké oblibě. Mezi další komerční akce patří nákupy potravin a průmyslového zboží pro vybrané prodejny. V těch největších se pořádají ochutnávky vybraných potravinářských výrobků. Na podporu prodeje pořádá velkomezeříčská jednota rovněž vlastní propagační akce doplněné těmi, které organizuje COOP Morava. V součinnosti s touto nákupnou distribuuje i vlastní letáky do prodejen, domácností, příp. významnějších podniků a společností. Mezi vyhledávané akce, pořádané Jednotou, patří oslavy Dne dětí a Mikulášská nadílka.

COOP družstvo Velké Meziříčí zásobuje převážně prodejny na venkově, proto zabezpečuje i nákup a rozvoz stále žádaného chovného materiálu. Výkup zahrádkářských produktů pro ztrátovost zatím 

V současné době COOP družstvo Velké meziříčí provozuje 126 prodejních jednotek.

Budova prodejny a bufet Potraviny Stavba budovy

Uzavírky prodejen

Zadní Zhořec
19. 10. 2021 - 31. 10. 2021
Březské
23. 10. 2021 - 30. 10. 2021
Dolní Libochová
25. 10. 2021 - 30. 10. 2021
Křižínkov
25. 10. 2021 - 31. 10. 2021
Řehořov
25. 10. 2021 - 31. 10. 2021
Velké Meziříčí - Mírová
25. 10. 2021 - 30. 10. 2021
Chlumek
27. 10. 2021
Krokočín
29. 10. 2021 - 30. 10. 2021
Radenice
29. 10. 2021
Újezd
29. 10. 2021 - 30. 10. 2021